A piece of dental art from Sweden

zs
Låg plackuppkomst

Studier visar på en låg uppkomst av plack kring Zirkoniaimplantat vilket främjar ett friskare tand-kött. Samtidigt påvisas små mängder inflamma-torisk infiltrering och god mjukvävnadsintegra-tion vilket leder till lägre risk för periimplantit.

Hälsomedvetenhet

Nu för tiden är patienter avsevärt mer noggranna och pålästa än tidigare. Zirkoniaimplantat kan hjälpa dig att möta dessa behov. Tandimplantatet har en vit naturlig färg som ger ett estetiskt och metallfritt alternativ till tandimplantat i titan.

Vetenskapligt beprövat

I Europa har Zirkoniaimplantat använts sedan sent 80-tal och i USA sedan det godkändes 2007 med lovande och goda resultat.

Inga titanjoner

Nyligen gjorda studier på patienter med tita-nimplantat visar på högre nivåer av titanpartiklar i kringliggande vävnad, vilket kan asso cieras med periimplantit.

Naturnära

Blodflödet i omkringliggande vävnad runt Zirkoniaimplantat visar på motsvarande flöde som i vävnad runt en vanlig tand.

Enastående Estetik

Den snygga vita färgen i Zirkonia är naturlig och syns inte genom tandköttet.

Allergi/överkänslighet

En del patienter är överkänsliga mot metaller. Zirkonia är en keram och inte metall och har inga dokumenterade fall av allergiska reaktioner hos patienter.

Styrka

Zirkonia uppvisar förstklassiga biomekaniska egenskaper som hög hållfasthet och böjhåll-fasthet vilket gör att Zirkoniaimplantat står emot höga påfrestningar vid tuggning

Optimal Osseoinegration

Resultat av kliniska studier visat att Zirkonia har likvärdig osseointegration som titanimplantat.

Biokompatiblitet

Zirkonia är ett biokompatibelt material som även godkänts i USA av FDA (US Food and Drug Administration) och betraktas därigenom som ett säkert och icke giftigt material. Det innebär att tandimplantat framtagna i Zirkonia interagerar bra med den mänskliga kroppen.

zs
  1. Borgonovo, Andrea Enrico, et al. International Journal of Dentistry (2015).
  2. Chaturvedi, T. P. Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry (2013).
  3. Ozkurt, Zeynep, and Ender Kazazoglu. Journal of Oral Implantology (2011).
  4. Wenz, Hans J., et al. International Journal of Prosthodontics (2008). Oliva, Xavi, et al. Int J Oral Implantol Clin Res (2013).
  5. Wenz, Hans J., et al. International Journal of Prosthodontics (2008). Hanawa, Takao. Materials Science and Engineering (2004).
  6. Scarano, Antonio, et al. Journal of Periodontology (2004).
  7. Zohal, Ralf-J, Gerold Klaus, and Jörg R. Strub. Clinical Oral Implants Research (2006).
  8. Manicone, Paolo Francesco, Pierfrancesco Rossi Iommetti, and Luca Raffaelli. Journal of Dentistry (2007). 9 Delgado-Ruiz, R,; Romanos, G. Potential Causes of Titanium Particle and Ion Release in Implant Dentistry:
  9. A Systematic Review. Int. J. Mol. Sci. 2018,19,3585.
  10. Vagkopoulou, Thaleia, et al. European Journal of Esthetic Dentistry (2009).

Zircasso Implantat har ett enkelt och rättframt borrprotokoll. Även borren är av Zirkonia. 

Bärarna håller implantatet säkert. Komplettera gärna med DeGuide Kit ifrån Zircosol. 

På så vis säkerställer ni parallella implantat.

Vi använder cookies för att anpassa innehållet och för att analysera vår trafik. Bestäm om du är villig att acceptera cookies från vår webbplats.